Sök Menu

Ändring i rekommendationerna för förenlighetsprövningar av anti-Cw och anti-Cx patienter från och med 27.4.2020

2020-04-21 09:30

Vår rekommendation för förenlighetsprövningar av anti-Cw och anti-Cx patienter ändras från och med 27.4.2020 på så sätt att vi utöver Cw neg och/eller Cx neg enheter alternativt också rekommenderar C neg enheter för förenlighetsprövning under förutsättning att patienten inte är c neg själv.

Om patienten är c neg ska man fortsätta att välja enheter enligt patientens egen Rh-fenotyp som också är Cw neg och/eller Cx neg.

Hittills har vi vid alla förenlighetsprövningar av anti-Cw och anti-Cx patienter rekommenderat enheter i enlighet med patientens egen fenotyp som i fråga om Cw- och/eller Cx-antigener är negativa.

Bakgrund

En kundundersökning och beställningarna av fenotypade röda blodkroppar visar att mängden Cw och/eller Cx negativa typade röda blodkroppar inte tillgodoser efterfrågan. Därför har vi fattat beslut om att ändra vår rekommendation för förenlighetsprövningar i fråga om dessa antigener.

Blodtjänst har undersökt fler än 12 000 C negativa givare för Cw-antigenen och över 9 000 C negativa givare för Cx-antigenen. Inga bekräftade Cw och/eller Cx positiva C-negativa blodgivare har påträffats. Enligt dessa uppgifter är C negativa blodgivare i Finland också Cw och Cx negativa.

I litteraturen beskrivs mycket sällsynta fall där en person är C neg, men ändå Cw eller Cx pos. Utifrån antalet undersökta blodgivare vid Blodtjänst, är sannolikheten av fall av C neg, Cw pos eller C neg, Cx pos under ett per tusen beräknat med konfidensgraden 95%.

Ytterligare information:

Antti Vierikko, specialistläkare
antti.vierikko@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1021

Inna Sareneva, laboratorieexpert
inna.sareneva@veripalvelu.fi, tfn 029 300 1093


DISTRIBUTION:
Ansvariga läkare för blodcentraler, kemister, ansvariga skötare för blodcentraler