Sök Menu

Nyheter​​​​​​

 

 

Omsorg i 75 års tid: Blodtjänst firar sitt jubileumsår191970htmlÅr 2023 har det förflutit 75 år sedan Finlands Röda Kors Blodtjänst inledde sin verksamhet. Den systematiska insamlingen av blod började i Finland under krigsåren. Blodtjänst grundades efter krigen år 1948. Sedan dess har Blodtjänst skött om blodförsörjningen i hela landet tillsammans med frivilliga blodgivare för patienternas bästa. 2023-01-09 11:00:00
Helgdagarna vid årsskiftet 2022/2023 påverkar transporterna av blodprodukter188010htmlJulen och helgerna vid årsskiftet förorsakar begränsningar i postförsändelser av blodprodukter och octaplasLG®-produkter samt i tidtabellerna för framställning av trombocyter. Vi ber er beakta begränsningarna när ni kontrollerar eller gör beställningar under dagarna före helgerna.2022-12-14 07:45:00
Det kommer att göras ändringar i Blodtjänsts telefonsystem under perioden 18.11.-21.11.2022187760htmlÄndringsarbetet inleds på fredag morgon 18.11. kl. 8 och avslutas på måndag morgon 21.11. kl. 7. Arbetet förväntas inte påverka inkommande samtal.2022-11-16 07:45:00
Blodprodukternas bestrålningstidpunkt skrivs i fortsättningen ut på etiketten, och den självhäftande bestrålningsetiketten 25970htmlÄndringen gäller endast uppgiften ”Luovutus” (sv. Blodgivningsdatum) på etiketten för erytrocytprodukter samt uppgiften ”Valmistus” (sv. Tillverknings¬datum) på etiketten för trombocytprodukter. I fortsättningen kommer det att stå ”Sädetys” (sv. Bestrålningsdatum)” på båda, och denna bestrålningstidpunkt kan avvika från blodgivnings- eller tillverkningsdatumet. Tidpunkten för bestrålningen lagras också i streckkoden ovanför texten.2022-11-07 11:30:00
5 missuppfattningar om hinder för blodgivning26110htmlMånga skulle kunna ge blod, men tror att de inte är lämpliga som blodgivare. Till exempel läkemedel mot blodtryck och kolesterol förhindrar inte blodgivning. Blodtjänst listade fem vanliga saker som man ofta frågar om – eller som man inte vågar fråga om.2022-11-07 08:00:00
Transporter av blodprodukter under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 202223530htmlVi påminner våra blodprodukt- och octaplasLG®-kunder om begränsningarna som rör postförsändelser under Alla helgons dagen och självständighetsdagen 2022.2022-10-31 08:15:00
Sändning av jultidens rådgivningsprov år 202223540htmlVi ber er observera att rådgivningsproven som ni har för avsikt att ta före julen, skulle vara i Blodtjänst senast på fredag 23.12.2022.2022-10-31 08:10:00
Blodgivningen söker markku – superhjältar i det verkliga livet23360htmlFler män behövs som blodgivare. En ny kampanjvideo från Blodtjänst lyfter fram supermän i det verkliga livet. Om antalet män som donerar blod skulle stiga till samma nivå som kvinnors, skulle det stärka funktionssäkerheten i blodförsörjning. 2022-10-28 08:00:00
Blodtjänsts flytt till Vanda stärker funktionssäkerheten inom blodförsörjningen21780htmlFinlands Röda Kors Blodtjänst har tagit i bruk sina nya verksamhetslokaler i Veckal i Vanda. I den gamla fastigheten i Stenhagen i Helsingfors verkar än så länge blodgivningen, för vilken man söker en ny lokal.2022-10-26 05:00:00
Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe byter adress 24.10.2022204290htmlVerksamheten vid Blodtjänsts huvudsakliga verksamhetsställe, bortsett från blodgivningen, flyttar från Stenhagen i Helsingfors till Veckal i Vanda under hösten 2022. Adressändringen ska beaktas i alla försändelser från och med 24.10.2022.2022-10-10 07:30:00