Sök Menu

Blodgivarforskning

I Blodtjänst pågår två omfattande forskningsprojekt angående blodgivarnas hälsa. Därtill har vi en sociologisk forskning angående blodgivning.

För FIN Donor 10 000 -järnforskningen samlar vi blodprov av blodgivare i syftet att utreda faktorer som påverkar järnförråden. Till FIN Donor 10 000 -forskningen rekryteras inte längre nya deltagare vid Blodtjänst.

Genom den omfattande nationella GeneRisk-forskningen erbjuder vi blodgivare möjligheten att få reda på sin egen risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar. Till GeneRisk forskningen rekryteras inte längre nya deltagare vid Blodtjänst.

I samband med en sociologisk avhandling forskas hur blodgivarna skulle uppleva användningen av blodet till forskning och biobanker i bredare skala än i nuläget.