Sök Menu

Erytrocyt- och trombocytforskning

Vårt huvudmål är att i den vetenskapliga framkanten utveckla förståelsen för åldrandet hos erytrocyter och trombocyter, samt de förändringar på molekylär nivå som detta medför. Vi forskar också i vilka effekter förändringarna har på blodprodukternas framställning och kliniska effekt.

​Blodprodukterna utgör den största delen av Blodtjänst omsättning, varför vetenskaplig forskning med syfte att öka förståelsen för deras funktion är motiverad. Bara på det sättet kan vi utveckla blodprodukter, framställningsmetoder och transfusionsterapier, vilkas säkerhet och effektivitet baserar sig på vetenskapliga forskningsrön.

Tyngdpunkten i erytrocyt- och trombocytforskningen ligger på förändringar som inträffar då cellerna åldras och produkterna lagras. Forskningen koncentrerar sig på förändringar på molekylär nivå och på nya, funktionella potentialer hos extracellulära vesiklar (extracellular vesicles, EVs). Forskningen ingår i det av TEKES finansierade SHOK-programmet SaWe GID.

Mer information om den vetenskapliga forskningen i blodceller finns på våra engelskspråkiga webbsidor.