Sök Menu

Rytmstörningar i hjärtat

Smärtor i bröstet vilka härrör från hjärtat, hjärtinfarkt eller upprepade, allvarliga rytmstörningar (till exempel förmaksflimmer) är bestående hinder för blodgivning. Som allvarliga rytmstörningar betraktas sådana som påverkar prestationsförmågan negativt, leder till poliklinisk sjukhusvård, eller är på annat sätt kännbara med tanke på hjärtverksamheten.

Tidvisa, godartade extra slag (prematurslag) och mediciner för behandling av dem, hindrar inte blodgivning.

Rytmstörningsmedicin, som ordinerats för behandling av allvarliga, återkommande eller bestående rytmstörningar, utgör hinder för blodgivning. Som allvarliga rytmstörningar betraktas sådana som påverkar prestationsförmågan negativt, leder till poliklinisk sjukhusvård, eller är på annat sätt kännbara med tanke på hjärtverksamheten.

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).