Sök Menu

Hjärtsjukdom

Smärtor i bröstet vilka härrör från hjärtat, hjärtinfarkt och kransartärsjukdom är bestående hinder för blodgivning. Också en förträngning (trombos) i kransartären, som behandlats med by-pass operation eller ballongvidgning, utgör ett bestående hinder för blodgivning.

Ett klaffel i hjärtat hindrar blodgivning, om patienten har ordinerats endokarditprofylax eller patienten på grund av klaffelet regelbundet går på kontroll vartannat år, eller oftare.

Endokarditprofylax, eller en antibotikados som ordinerats att tas före en åtgärd (till exempel tandvård), utgör ett hinder för blodgivning.

En hjärtmuskelinflammation medför att man inte kan ge blod förrän två år efter det att symtomen har försvunnit och behandlingen avslutats.

Se också: Rytmstörningar i hjärtat

Vill du veta mer? Ring blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17).