Sök Menu

 

 

Din respons är viktig för oss!

Blodtjänst mäter kundupplevelsen med hjälp av ett rekommendationsindex, indikatorn NPS (Net Promoter Score). NPS-indikatorn ger en siffra för hur stor andel av blodgivarna skulle rekommendera Blodtjänst för sina anhöriga och bekanta. NPS-siffran kan vara vad som helst mellan -100 och 100. Ju högre siffran är, desto fler blodgivare uppger att de rekommenderar Blodtjänst. En högre NPS-siffra än 50 kan betraktas som ett mycket bra resultat. NPS-siffran ger alltid resultatet för föregående vecka i hela landet.